NÁKUP ZBOŽÍ
Objednání zboží
Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků. Veškeré
ukončené a odeslané objednávky jsou závazné a jsou potvrzeny formou e-mailovou zprávou zaslanou na adresu uvedenou zákazníkem při objednávce. Doručením tohoto e-
mailu dochází k uzavření kupní smlouvy. Údaje nutné k vyplnění objednávky jsou: jméno a příjmení, e-mail, adresa, telefon.
Dodací lhůta
Zboží které je skladem expedujeme v případě dobírky do 48 hodin od potvrzení objednávky, v případě že zboží není skladem je objednáno a expedováno ihned po dodání
dodavatelem, zpravidla do 10 pracovních dní.
Poštovné a balné
V případě dobírky účtujeme navíc 80 Kč (zásilky do 15kg). Nadměrné zásilky budou konzultovány individuálně. Balné neúčtujeme.
Vrácení zboží
Zboží je možno vrátit (v souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.9.2000) do 14ti dnů od převzetí a to bez udání důvodu. Tuto skutečnost ohlásí kupující prodávajícímu
předem E-mailem nebo telefonicky a zašle zboží zpět na adresu prodávajícího doporučeně. Finanční částka bude prodávajícím vrácena na účet kupujícího neprodleně po
obdržení nepoškozeného a nepoužitého zboží v původním obalu. Zboží vrácené formou dobírky nebude prodejcem převzato.
Ochrana osobních údajů
Osobní údaje jsou používány pouze k distribuci zboží a ke komunikaci se zákazníkem a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Na žádost zákazníka budou jeho osobní údaje
okamžitě vymazány z databáze firmy. Ostatní dle platného zákona.
Platba
Možnost platit na dobírku, bankovním převodem na účet nebo v hotovosti.
REKLAMACE
Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží
(faktura, daňový doklad) a nejvýstižnější popis závad a jejich projevů. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
   1. Na e-mailovou adresu provdávajícího cpro@cpro.cz
   2. Poštou na adresu provozovatele.
   3. Na telefonním čísle 731 828 818
Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.